கிறிஸ்தவர்களே-இந்துக்களே, உங்களுக்கு இந்த கேள்விகள் எழவில்லையா??

Posted: ஓகஸ்ட் 13, 2010 in Uncategorized

யோவான்: 21 இயேசு திபேரியா கடற்கரையிலே வெளிப்படுத்தின விவரமாவது: 20. பேதுரு திரும்பிப்பார்த்து, இயேசுவுக்கு அன்பாயிருந்தவனும், இராப்போஜனம் பண்ணுகையில் அவர்மார்பிலே சாய்ந்து, ஆண்டவரே, உம்மைக் காட்டிக்கொடுக்கிறவன் யார் என்று கேட்டவனுமாகியசீஷன் பின்னே வருகிறதைக் கண்டான்.21. அவனைக் கண்டு, பேதுரு இயேசுவை நோக்கி, ஆண்டவரே, இவன் காரியம் என்ன என்றான்.22. அதற்கு இயேசு, நான் வருமளவும் இவனிருக்க எனக்குச் சித்தமானால், உனக்கென்ன, நீ என்னைப்பின்பற்றிவா என்றார்.23. ஆகையால் அந்தச் சீஷன் மரிப்பதில்லை என்கிற பேச்சு சகோதரருக்குள்ளே பரம்பிற்று. ஆனாலும்,அவன் மரிப்பதில்லையன்று இயேசு சொல்லாமல், நான் வருமளவும் இவனிருக்க எனக்குச்சித்தமானால் உனக்கென்னவென்று சொன்னார்.24. அந்தச் சீஷனே இவைகளைக் குறித்துச் சாட்சிகொடுத்து இவைகளை எழுதினவன்; அவனுடையசாட்சி மெய்யென்று அறிந்திருக்கிறோம்.

Is John or that இயேசுவுக்கு அன்பாயிருந்த சீஷனே is Still Alive? IF Resurrected Jesus said that my second coming is before death of John-then Jesus lied or gospels are Untrustable is the Truth.

A painting by Evgraf Semenovich Sorokin (1873)...

2 Thessalonians 2The Man of Lawlessness 1Concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him, we ask you, brothers, 2not to become easily unsettled or alarmed by some prophecy, report or letter supposed to have come from us, saying that the day of the Lord has already come.

2.ஒரு ஆவியினாலாவது, வார்த்தையினாலாவது, எங்களிடத்திலிருந்து வந்ததாய்த் தோன்றுகிற ஒரு நிருபத்தினாலாவது, கிறிஸ்துவினுடையநாள் சமீபமாயிருக்கிறதாகச் சொல்லப்பட்டால், உடனே சஞ்சலப்படாமலும் கலங்காமலும்இருங்கள்.

Why Fraud.

A friend has tried to put replies at

http://chillsam.activeboard.com/ and specifically at

http://chillsam.activeboard.com/index.spark?aBID=134567&p=3&topicID=37546748

Few replies were allowed then what happened

Advertisements
பின்னூட்டங்கள்
 1. Gnanasundaram-(John Sigamani) சொல்கிறார்:

  Chillsam is a clear Fraud proven. Kindly try to get from your friend what he posted and put it here.

  I was a Christian and now left Church and I am Happy releaved and with God more than when I was in the Fraud Religion

 2. Madasamy சொல்கிறார்:

  A Big Fraud Chillsam is well exposed.

 3. vicnicben சொல்கிறார்:

  For the arguement sake He said that. The one who betrayed him died as usual.

  Never Christianity is a fraud reliigion. But most of the people may feel difficult to follow.

  If you want to follow Christianity you can folllow. But blaming is your bad choice

 4. saintthomasfables சொல்கிறார்:

  Jesus Died like every body else like your Father- Grand father etc.,

  IF Jesus is Son of God – I, you are all Son of God.

  If Jesus was resurrected then your/my Grand father also did.

  Jesus was always a Sinner man

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s